USTAWA REGULUJE ZASADY REKOMPENSAT DLA KORZYSTAJĄCYCH Z CIEPŁA WYTWARZANEGO PRZEZ ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o rekompensaty, czy „dopłaty” mające na celu ulżyć sytuacji ekonomicznej odbiorców i konsumentów ciepła informujemy, że w dniu 20 września 2022 roku weszła w życie Ustawa o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na runku paliw.

Reguluje ona zasady i tryb przyznawania rekompensat dla odbiorców oraz średnią cenę wytwarzania ciepła w zależności od stosowanego paliwa. W przypadku naszego systemu ciepłowniczego paliwem jest miał węglowy, a średnia cena wytwarzania ciepła wynosi 103,82 zł/GJ.

ODBIORCA CIEPŁA W TERMINIE 21 DNI WINIEN DOSTARCZYĆ DO DOSTAWCY WŁAŚCIWE OŚWIADCZENIE

W art. 4 przywołanej ustawy wymienieni są odbiorcy, którzy po spełnieniu odpowiednich warunków mogą zostać objęci rekompensatami za zużyte ciepło. Jednym z warunków jest złożenie oświadczenia zawierającego obowiązkowy zakres danych zamieszczonych w oświadczeniu zawiera art. 5 i 6 przywołanej ustawy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. udostępnia do wykorzystania przez naszych klientów wzory oświadczeń, które należy wypełnić i odesłać do dostawcy ciepła w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Dla Państwa wygody w zależności od potrzeby do wykorzystania jest wzór oświadczenia nr 1 lub wzór oświadczenia nr 2

W przypadku braku złożenia stosownego oświadczenia rekompensata nie będzie przysługiwała, co oznacza że cena za wytwarzanie ciepła będzie naliczana zgodnie z obowiązującą taryfą.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do treści ustawy.

Wyszukiwarka