Notice: unserialize(): Error at offset 65450 of 65503 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 36819 of 36831 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
Źródło ciepła

Zakład Ciepłowniczy eksploatuje jedno źródło ciepła – jest nim Ciepłownia Rejonowa zlokalizowana w Radomsku przy ul. Prym. Wyszyńskiego 151. 
W kotłowni zainstalowanych jest 5 kotłów wodnych typu WR-10 o łącznej mocy 54,89 MW.
Przedsiębiorstwo eksploatuje 40,31 km ciepłociągów o średnicach od ø 20 do ø 400mm, w tym 5,2 km magistrali ciepłowniczej. Z tego 27,26 km to sieć preizolowana wykonana w systemie ZPU Międzyrzecz, a pozostałe 13,04 km wykonana jest w systemie tradycyjnym.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18